OMT-fysioterapia

Ortopedinen manuaalinen terapia on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Asiakkaan taustatietojen, tutkimisen ja tavallisesti lääkärin lähetteen perusteella luodaan käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta.

Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan asentoa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä, pyritään löytämään ongelman aiheuttaja provokaatiotestein sekä huomioidaan kehon toimivuutta ja hallintaa. Tarkan tutkimisen jälkeen valitaan sopivat terapiamuodot.

Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi. Käytännön hoito-keinoina voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät, kuten nivelen mobilisaatio, manipulaatio sekä pehmytkudoskäsittelyt. Näillä hoito- keinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, joka tasapainottaa ongelman aiheuttamaa toiminnanhäiriötä ja ennaltaehkäisee oireiden uusiutumista.

Hinnasto

30 min – 50 €
45 min – 64 €
60 min – 76 €